Haapaveden Yhteismetsä allekirjoittanut vuoden 2021 liittymissopimukset

Yhteismetsämme painopistealueet selkeytyivät vuonna 2020 ja nyt olemme myyneet kaksi kokonaisuuteen heikommin sopivaa lohkoa naapureille. Pyrimme systemaattisesti parantamaan tilusrakennetta liittämällä, ostamalla, myymällä ja vaihtamalla.

Tänä vuonna olemme allekirjoittaneet liittymissopimukset kolmelle kiinteistölle.

Lisäksi allekirjoitettiin yhdistymissopimus Takametsän Yhteismetsän kanssa. Käytännössä Takametsän Yhteismetsä liittyy Haapaveden Yhteismetsään ja Takametsän osakkaista tulee Haapaveden Yhteismetsän osakkaita. Sopimus on valtakunnallisestikin merkittävä, koska näitä yhdistymisiä ei ole tehty aikaisemmin ja lain ja uusien käytäntöjen tulkinta on aina työlästä. Tarve selkeälle yhdistymisprosessille, mitä noudattaen pienempi yhteismetsä voi liittyä isompaan on kaikkien tunnustama. Näitä yhdistymällä liittymisiä tulee varmasti jatkossa enemmänkin. Yhteismetsän lakikehikko on sen verran raskas, että pienten, erityisesti yhden suvun hallussa olevien yhteismetsien pyörittäminen saattaa käydä raskaaksi pitemmän päälle.

Takametsän Yhteismetsä on Ahti Pekkalan perillisten 2016 perustama 160 ha:n yhteismetsä. Ahti Pekkalalle metsä oli elämän oleellinen osa ja yhteismetsällä saatiin metsän pirstoutuminen estettyä ja mahdollistettiin perinnön helppo siirtyminen tuleville sukupolville.

Meillä on alueita kahdella kehitysvaiheessa olevalla tuulipuistolla: VSB Energian Puutionsaari  ja OX2:n Rahkola-Hautakangas. Tulopotentiaali on meille merkittävä mutta myös lyhyellä tähtäimellä vaikeasti arvioitavissa.

Kokonaispinta-alamme on nyt 2803 ha, mikä on riittävä kustannustehokkaaseen toimintaan. Varmasti kasvua tulee tulevinakin vuosina, kun kokonaisuuteen sopivia tiloja liitetään tai ostetaan.

Osakkaiden määrä on kasvanut nopeammin kuin liittyneiden tilojen mukanaan tuomat omistajat. Syynä on ollut ja tulee olemaankin Haapaveden Yhteismetsässä olevan metsäomaisuuden siirtyminen seuraaville sukupolville. Monesti liittäjä on jo toimitusvaiheessa ajatellut monelleko perijälle metsäomaisuus haamutilojen muodossa olisi mahdollisesti menossa.

Säännöllinen osuuksilla tehtävä kauppa olisi tärkeää osuuden oikean käyvän arvon selvittämiseksi. Valitettavasti näin ei vielä ole mutta kasvava omistajien määrä edesauttaa tavoitteen saavuttamisessa.