Haapaveden yhteismetsä laajeni 650 hehtaarilla

Haapaveden yhteismetsä laajeni 650 hehtaarilla

Haapaveden yhteismetsään liittyi uusia metsäalueita n. 650 hehtaaria, kun uudet liittyjät allekirjoittivat liittymäsopimukset 18.1.2018. Haapaveden Yhteismetsä aloitti v. 2016 toimintansa 1200 hehtaarin pinta-alalla. Vuoden 2017 aikana lähestyttiin painopistealueiden tiloja ja yhteismetsän alueen naapuritiloja asiantuntija Mikko Honkasen vetämän kasvuprojektin, Pohjoisen metsätilat kasvuun -hankkeen johdolla. Hankkeen toteuttajat ovat Suomen metsäkeskus ja Maanmittauslaitos.

Prosessi on työllistänyt paitsi hankkeen asiantuntijoita, myös yhteismetsän hoitokuntaa, mutta tulos on hyvä. Haapaveden yhteismetsä on saavuttanut 1860 hehtaarin pinta-alan, joka mahdollistaa tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan tulevaisuudessakin.

Jatkossa Haapaveden yhteismetsä on valmis ottamaan osakkaiksi tiloja, jotka sopivat hyvin kokonaisuuteen mm. sijaintinsa ja kulkuyhteyksiensä takia. Uusien tilojen liittäminen ei enää tapahdu isona projektina, vaan jokaisen yhteismetsään mukaan hakevan kanssa neuvotellaan erikseen. Yhteismetsä voi edelleen laajentua myös tiloja ostamalla, jos hankittava tila parantaa kokonaisuuden kannattavuutta. Yhteismetsästä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä jatkossa Metsänhoitoyhdistys Haapavesi-Kärsämäen kautta, yhteismetsän operatiivista toimintaa hoitaa mhy:ssä metsäasiantuntija Kalevi Syrjänen.

Melkein kaikille liittyjille on yhteistä samat syyt liittymiseen: Perilliset asuvat kaukana tai eivät ole kiinnostuneet hoitamaan metsiä, tilaa ei kuitenkaan haluta myydä vaan jättää perillisille helppohoitoinen tuottava metsäomaisuus Haapavedellä. Yhteismetsä maksaa verotkin ja vuosittain jaettava ylijäämä on osakkaille verovapaata. Yhteismetsä on myös toimiva keino ratkaista jakamattomien pesien metsäomaisuuden tulevaisuus niin että metsä ei jää hoitamatta eikä pilkkoudu toiminnallisesti mahdottomiin pikkutiloihin.

Yhteismetsä on omistusmuotona osoittanut tarpeellisuutensa selvästi. Yhteismetsälle laaditaan aina metsäsuunnitelma, joka myös toteutetaan, eli metsät eivät jää hoitamatta, metsätalous on tehokasta ja tuottavaa. Haapaveden yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtaja on Markku Anttila, hoitokunnan jäseniä ovat Aulis Martinmäki, Esko Käräjäoja ja Jaana Karvonen. Kaikki osakkaat kokoontuvat keväällä osakaskunnan kokoukseen Haapavedele, joka on yhteismetsän kotipaikka.