Liitä tilasi Haapaveden yhteismetsään 2024

Meillä on menossa yli 2000ha:n liittyminen.  Tänä vuonna otamme muitakin kokonaisuuteen sopivia tiloja osakkaiksi. Sitten lopetamme uusien tilojen liittämiset ainakin pariksi vuodeksi. Toimi nyt jos liittäminen kiinnostaa. Ota yhteyttä Markku Anttilaan 0400 174112

Yhteismetsä – vaivatonta metsänomistamista

Yhteismetsä on vanha, perinteinen metsänomistuksen muoto, joka on muuttunut moderniksi tavaksi omistaa ja hoitaa metsää. Kiinnostus vaivattomaan metsänomistukseen yhteismetsissä on kasvanut, sillä monet metsänomistajat asuvat kaukana metsätiloistaan, eikä heillä ole sidosta maatalouteen.

Osakkaat saavat yhteismetsältä tasaista tuloa vuosittain. Yhteismetsä – ja siten myös yhteismetsän osakas – saa suurmetsätalouden edut monin tavoin.

Yhteismetsään liittymisen etuja: 

  • Yhteiskunta tukee yhteismetsään liittymistä

  • Liittyessä ei peritä luovutusvoittoveroa eikä varainsiirtoveroa

  • Metsää hoitavat alan ammattilaiset

  • Osuuksilla voi käydä kauppaa 

  • Liittyminen on mahdollista kaikille

  • Perinnönjaossa osuuksien käsittely on helppoa

  • Vaihdon yhteydessä on mahdollista muodostaa useita osuustiloja ja siten huomioida tulevat perinnönjaot

Näin yhteismetsään liittyminen tapahtuu


Osakkuutta harkitseva ottaa yhteyttä Haapaveden Yhteismetsään ja Yhteismetsä harkitsee alueen sopivuuden.

Jos alue sopii Yhteismetsään niin seuraavana vaiheena on alueen metsäsuunnitelman päivitys omistajan laskuun.

Yhteismetsä arvioi metsän tasapuolisesti vanhojen osakkaiden ja osakkuutta harkitsevan näkövinkkelistä.

Jos Yhteismetsän tarjous osuuksien määrästä tyydyttää niin liittymissopimus sinetöi liittymisen ehdot. Maanmittauslaitos hoitaa lopullisen kiinteistötoimituksen.

Osakkaaksi tuleva metsänomistaja liittää metsänsä yhteismetsään ja saa vastikkeeksi yhteismetsän osuuksia.

Yhteismetsän osakkaaksi lähtevän pitää tiedostaa, että metsä on jatkossa osa yhteistä aluetta ja sitä koskevat päätökset tehdään yhteismetsässä. 

Ammattimaista metsänhoitoa

Yhteismetsillä on osakaskunnan hyväksymä metsäsuunnitelma, jota noudatetaan hakkuissa ja metsänhoidossa. Metsäsuunnitelma on perusta tuottavaan metsätalouteen, mutta siinä otetaan huomioon myös luontoarvot metsien sertifioinnin edellyttämällä tavalla. Metsäkeskus valvoo yhteismetsälain ja metsäsuunnitelman noudattamista. Tutkimusten mukaan yhteismetsiä hoidetaan paremmin kuin yksityismetsiä keskimäärin. 

Rahallinen tuotto

Osakkaat saavat yhteismetsistä vuosittain varsin tasaista tuloa, sillä kun metsää on paljon, hakkuitakin tehdään joka vuosi. Puun myyjänä yhteismetsä on usein huomattavasti paremmassa asemassa kuin pienehkön yksityismetsän omistaja. Isoilla puuerillä on paremmat markkinat ja parempi hinta kuin pienillä erillä, ja korjuukustannukset jäävät pienemmiksi. Kustannushyötyä saadaan myös metsän uudistamisessa ja hoitotöissä.

Yhteismetsä maksaa tuloksestaan veroa 26.5% ja jaettava ylijäämä on saajalle verovapaata.

Ylijäämää jaetaan yleensä kerran vuodessa.

Yhteismetsäosuuksien kauppa

Yhteismetsäosuuksia voi myydä ja ostaa. Yhteismetsään voi siis päästä mukaan omistamatta metsää ja yhteismetsästä voi erota myymällä osuuden. 

Yhteismetsä ja verot

Kiinteistötoimitukset, jossa alue liitetään yhteismetsään yhteismetsäosuuksia vastaan, ovat maksuttomia. Kun metsänomistaja haluaa liittää omistamansa maat yhteismetsäalueeseen ja saa sitä vastaan yhteismetsän osuuksia, hän ei joudu maksamaan metsätilastaan luovutusvoittoveroa. Metsänomistaja ja yhteismetsä eivät myöskään joudu maksamaan varainsiirtoveroa.

Jos metsänomistaja myy metsätilansa yhteismetsälle tai jollekin muulle tavanomaisella kaupalla rahaa vastaan, hän maksaa myyntivoitostaan normaalin 30 tai 34 prosentin luovutusvoittoveron.

Yhteismetsäosuuksien perintöverotusarvo määräytyy yleensä perittävän henkilön kuolinhetken käyvän arvon mukaan. Yhteismetsäosuuksia voi lahjoittaa kuten muutakin omaisuutta tiettyyn euromäärän asti verottomasti.