Osakaskunnan kokous 2024 ja Vuosikertomus 2023

Vuosikokous pidettiin 25.3.2024 Haapaveden Kaupungintalolla.

Kokoukseen osallistui paikan päällä 9 osakasta ja etäyhteyden kautta 3 osakasta.

Vuoden 2023 aikana ostettiin yksi metsätila ja lunastettiin kaksi haamutilaa. Myimme myös yhden pienen määräalan. Lunastetut haamutilat eliminoitiin ja näin jokaisen osakkaan omistusosuus Haapaveden Yhteismetsässä kasvoi vastaavasti.

Syksyllä 23 aloitettiin keskustelut yli 2300 ha:n liittymisestä Haapaveden Yhteismetsään. Projekti edistyy suunnitellusti: metsäsuunnitelmat tilattu kuten myös Haapaveden Yhteismetsän puustotietojen tarkistus. Osuuksien laskeminen tapahtunee loppukesästä 24.

Tämän ison liittymisen rinnalla otamme tänä keväänä myös muita pienempiä kokonaisuuteen sopivia tiloja osakkaiksi. Tämän jälkeen pidämme ainakin parin vuoden tauon liittämisissä. Jos liittyminen Haapaveden Yhteismetsään kiinnostaa niin yhteyttä on otettava nyt.

Ylijäämää maksetaan 600 eur per osuus kuten viime vuonnakin. Jaettavan ylijäämän kokonaismäärä on yli 138 000 eur ja yhteismetsä on jo maksanut verot.

Tarkemmat tiedot löytyvät sivulla Toiminta olevasta Vuosikertomuksesta.