Osakaskunnan kokous 22 ja vuosikertomus 2021

Vuosi 2021 oli yhteismetsällemme erinomainen:

Yhteismetsämme koko on riittävä jatkuvaan tehokkaaseen toimintaan. 

Puumäärä ( sekä kokonaispuumäärä että tukki erikseen) per osuus kasvoivat

Rahavarat per osuus kasvoivat

Vuosikokous pidettiin 21.3.2022 Haapaveden Opiston ReijoWaara-salissa. Kokoukseen osallistui 5 osakasta paikan päällä ja 3  etäyhteyden kautta.

Ylijäämää päätettiin jakaa 550 euroa per osuus. Edellisinä vuosina ylijäämää on aina jaettu 500 eur/osuus. Jaettavan ylijäämän kokonaismäärä on yli 124 000  euroa ja yhteismetsä on jo maksanut verot.

Yhteismetsä ottaa tänä vuonna toiminnallisesti kokonaisuuteen sopiva tiloja osakkaiksi.  Myös kokonaisuuteen sopivien tilojen ostaminen on mahdollista.

Hoitokunnan puheenjohtajana jatkaa Markku Anttila ja varapuheenjohtajana Aulis Martinmäki. Muita jäseniä ovat Esko Käräjäoja ja Jaana Karvonen. Jokaisella jäsenellä on varajäsen.

Hoitokunnalle annettiin oikeudet myydä maksimissaan 60ha kokonaisuuteen heikosti sopivia määräaloja.

Hoitokunnalle annettiin myös oikeus ottaa 400t euroa lainaa. Toistaiseksi yhteismetsämme ei ole koskaan ottanut lainaa. Lainaa otetaan, jos kokonaisuudelle tärkeä tila on myynnissä ja ostoa ei voida hoitaa kassavaroilla.

Tarkemmat tiedot löytyvät sivulla Toiminta olevasta vuosikertomuksesta.