Osakaskunnan kokous ja toimintakertomus 2020

Vuosikokous pidettiin 15.3 Haapaveden Opiston ReijoWaara-salissa. Kokoukseen osallistui 7 osakasta paikan päällä ja 6  etäyhteyden kautta.

Ylijäämää päätettiin jakaa 500 euroa per osuus kuten ennenkin. Jaettavan ylijäämän kokonaismäärä on yli 100 000  euroa ja yhteismetsä on jo maksanut verot.

Kokous päätti nostaa osuuksien lunastushinnan 25000 euroon per osuus ( ennen 22000 euroa). Haamutilana olevan osuuden myynnillä ulkopuolisille ei ole mitään rajoituksia.

Yhteismetsä ottaa tänä vuonna toiminnallisesti kokonaisuuteen sopiva tiloja osakkaiksi.  Myös kokonaisuuteen sopivien tilojen ostaminen on mahdollista.

Hoitokunnalle annettiin oikeudet myydä maksimissaan 60ha kokonaisuuteen heikosti sopivia määräaloja.

Hoitokunnalle annettiin myös oikeus ottaa 400t euroa lainaa. Toistaiseksi yhteismetsämme ei ole koskaan ottanut lainaa. Lainaa otetaan, jos kokonaisuudelle tärkeä tila on myynnissä ja ostoa ei voida hoitaa kassavaroilla.

2020 oli toiminnallisesti ja tuloksellisesti hyvä. Yhteismetsän painopistealueet selkeytyivät ja saavutettiin tavoitteena ollut 2500 ha:n koko. Voitto ennen varauksia ja veroja oli jälleen yli 200 t euroa. Tarkemmat tiedot löytyvät osassa ”Toiminta” olevasta vuosikertomuksesta.