Osakaskunnan kokous – Vuosikertomus 2018

Osakaskunnan kokous pidettiin 11.3.2019.  Ylijäämää päätettiin jakaa jälleen 500 euroa per osuus eli yhteensä noin 76500 euroa. Yhteismetsä on jo maksanut verot.

Kokous valtuutti hoitokunnan myymään myös 3 määräalaa, yhteensä noin 32 ha. Kaksi määräaloista sopi heikosti yhteismetsään. Isoin olisi sopinutkin mutta oli vähän syrjässä ja sopi naapurille paremmin. Me suhtaudumme tilusrakenteen parantamiseen positiivisesti. Nyt myynnit on toteutettu.

Hoitokunnan varsinaisina jäseninä kauden 2019-2022 jatkavat Markku Anttila ( puheenjohtaja), Aulis Martinmäki (varapuheenjohtaja ), Jaana Karvonen ja Esko Käräjäoja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Vuoden 2018 vuosikertomus löytyy sivulta Toiminta